Uwaga! Trwają prace nad nową wersją serwisu. Mogą występować przejściowe problemy z jego funkcjonowaniem. Przepraszam za niedogodności!

⛔ Potrzebujesz wsparcia? Oceny CV? A może Code Review? ✅ Dołącz do naszej społeczności na Discordzie!

Regulamin konkursu „Jak znalazłeś czas na naukę programowania”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu („Organizator”) „Jak znalazłeś czas na naukę programowania” oraz fundatorem nagród jest
  webperfection sp. z o.o.
  ul. Marii Konopnickiej 6/18, 32-300, Olkusz
  NIP: 6372198154
 2. Konkurs w całości odbywa się w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=K77g2pnphJc w dniach 11.01.2022 – 31.01.2022.
 3. W myśl niniejszego regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis YouTube z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis YouTube ani z nim związany.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych nie mogą brać udziału w konkursie.
 3. Osoby związane z z organizatorem i ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • a. osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
  • b. osoba biorąca udział w konkursie musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Jak Tobie udało się zoptymalizować swój dzień, by znaleźć czas na naukę programowania?” w czasie określonym w § 1 pkt 2 w sekcji komentarzy pod filmem w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=K77g2pnphJc

§ 3

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE

 1. Organizator zobowiązuje się do wyłonienia zwycięzców nie później niż: 2.02.2022.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w internecie w serwisie devmentor.pl.
 3. Wyłonienie zwycięzców konkursu odbywać się będzie drogą wyboru 3 najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w § 2 pkt 3 podpunkt b, spośród zgłoszeń uczestników, którzy spełnili warunki wymienione w § 2, przez powołane przez Organizatora jury w składzie: Mateusz Bogolubow.
 4. Jury będzie oceniało odpowiedzi uczestników pod kątem:
  • a. pomysłowości
  • b. przydatności wprowadzonych optymalizacji dla innych osób.
 5. Odpowiedzi uczestników w sekcji komentarzy, o których mowa w § 2 pkt 4 podpunkt b, mogą być edytowane. Jury będzie brało pod uwagę tylko najnowszą wersję komentarza z dnia posiedzenia jury.
 6. W przypadku gdy odpowiedzi, o których mowa w § 2 pkt 4 podpunkt b, będą w ocenie jury podobne, decydować będzie kolejność dodawania komentarza.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, które będzie miało znamiona plagiatu.

§ 4

NAGRODY

 1. Nagrodą dla 3 zwycięzców wyłonionych przez jury, o którym mowa w § 3 pkt 3, jest bezpłatny dostęp do kursu „Akademia Samouka” organizowanego przez:
  Akademia Samouka sp. z o. o.
  ul. Marii Konopnickiej 6/18, 32-300, Olkusz
 2. W przypadku gdy wyłoniony przez jury zwycięzca zakupił dostęp do kursu, otrzyma on pełen zwrot kosztów dostępu.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem pocztą elektroniczną przez formularz kontaktowy: https://devmentor.pl/kontakt nie później niż do 6.02.2022, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Regulamin przetwarzania danych oraz RODO dostępny jest pod adresem: https://devmentor.pl/regulamin oraz https://devmentor.pl/polityka-prywatnosci

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://devmentor.pl/as2022-regulamin-konkursu

Mam coś dla Ciebie!

W każdy piątek rozsyłam motywujący do nauki programowania newsletter!

Dodatkowo od razu otrzymasz ode mnie e-book o wartości 39 zł. To ponad 40 stron konkretów o nauce programowania i pracy w IT.

PS Zazwyczaj wysyłam 1-2 wiadomości na tydzień. Nikomu nie będę udostępniał Twojego adresu e-mail.